Geschiedenis

Op deze pagina vind je een overzicht van de historiek van de Heemkundige Kring Libbeke vzw.

Eerst terug naar het verleden

Het begon allemaal in 1978, het Jaar van het Dorp. Verschillende gemeenten fusioneerden tot een groter geheel. Het gevolg daarvan was dat inwoners van dezelfde nieuwe gemeente elkaar en elkaars patrimonium niet kenden.

Opening eerste Tentoonstelling in 1978 (© HKL)

Opening eerste tentoonstelling in 1978 met Louis Delporte (© HKL)

De toenmalige schepen van cultuur, de heer Louis Delport, nam het initiatief om de inwoners bewust te maken van de rijkdom van hun eigen boeiende geschiedenis. Een tentoonstelling, “Lubbeek vroeger, Lubbeek nu” was de eerste concrete aanzet. Alles kwam aan bod: de geschiedenis, de heraldiek, gebouwen, volksdevotie, de bodem, de bevolking, militaire geschiedenis, handel, enz. Een tekenwedstrijd voor de kinderen en een leuke vragenlijst voor de volwassen vulden het geheel aan. Het werd een pracht van een tentoonstelling met meer dan 4.000 bezoekers.
Deze tentoonstelling in 1978 werd ingericht door het gemeentebestuur, samen met “het Feestcomité” en de werkgroep “Lubbeek vroeger, Lubbeek nu”. In 1979 groeide uit deze laatste groep de Heemkundige Kring Libbeke.

 

 

Affiche van het Jaar van het Kind, 1979 (© HKL, LVG)

Affiche van het Jaar van het Kind, 1979 (© HKL, LVG)

Het jaar daarna was er het jaar van het Kind. Naast ernstige onderwerpen als het onderwijs, het leven van gezinnen vroeger en nu, waren er ook speelse onderwerpen die voor kinderlijke volwassenen heel ludiek waren: speelgoed zoals een draaiende stoomconstructie, bouwdozen en poppen. Er waren weer veel bezoekers.

Nadien volgden de initiatieven van de Heemkundige Kring Libbeke elkaar op. Jaarlijks werden tentoonstellingen, wandelingen en lezingen georganiseerd. Telkens slaagden wij erin een gepast gebouw, een originele en didactische tentoonstelling en zo mogelijk een publicatie op te stellen rond belangrijke thema’s. Verschillende gebouwen werden opengesteld voor het publiek: kastelen, landhuizen, boerderijen, molens, scholen, kapellen, kerken. Overal werden we hartelijk ontvangen en groeide er een band tussen de Heemkundige Kring en de eigenaars.

De belangstelling van de Lubbeekse bevolking was telkens enorm. Er zijn enkele toppers geweest zoals de Herendaalhoeve met 2.000 bezoekers en het Rood Kasteel te Linden met 4.200 bezoekers.
Onze publicaties die het resultaat zijn van geschiedkundig onderzoek, zijn in de loop der jaren steeds beter en beter geworden.
De Heemkundige Kring Libbeke is in de regio een “begrip” geworden.

Dit geldt ook voor de Open-Monumenten-Dag-maandag. Vanaf het allerprilste begin heeft de Kring de schooljeugd betrokken bij elk van haar initiatieven. Geëngageerde gidsen spaarden tijd noch moeite om de inhoud van tentoonstellingen te vertalen naar heel jonge kinderen en tieners.

Hoe ziet het er vandaag uit?

Lubbeek OMD 13 september 2015, Goorbroekhof, affiche flyer (verz. HKL)

Lubbeek OMD 13 september 2015, Goorbroekhof, affiche flyer (verz. HKL)

Er is, tussen 1978 en 2004, binnen de Heemkundige Kring Libbeke, heel veel veranderd.
Sinds januari 2004 is de feitelijke vereniging overgestapt naar een VZW-structuur. Het werd even wennen. Er kwamen statuten, een Raad van Bestuur, een Algemene vergadering, een aangepaste boekhouding.

Elke 4 maanden wordt een Nieuwsbrief uitgegeven om het contact met onze leden te bevorderen. We zoeken actief contact met andere Heemkundige Kringen. Dat resulteert in wederzijdse bezoeken en uitwisseling van abonnementen.

En de toekomst?

Onze ledenwerking zal in de toekomst zeker verder worden uitgebouwd.

Wij hopen eveneens dat onze samenwerking met de gemeente even intens zal blijven. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om het gemeentebestuur oprecht te bedanken voor de steun die zij aan de Heemkundige Kring Libbeke vzw verlenen.

Durven dromen houdt een vereniging jong. Zoals Martin Luther King zou ik stellen: “We have a dream”. Dat is o.a. een eigen ruimte waar we kunnen vergaderen, waar we ons eigen archief kunnen opbergen en raadplegen, een ruimte waar allerlei Lubbeekse voorwerpen kunnen worden bewaard en die gedurende een beperkte tijd kan worden opengesteld voor het publiek.
Dan kijken we in de richting van de beleidsvoerders. Misschien lukt het ooit wel eens!

Bedankt voor uw aandacht.

De voorzitter,
Maria Van Oekelen