Structuur

Kenmerken:

 • Stichting 1978 als feitelijke vereniging: Heemkundige Kring Libbeke
 • Sinds 1-12-2003 werd de vereniging een vereniging zonder winstgevend doel
 • Naam: Heemkundige Kring Libbeke vzw
 • Zetel: p.a. Kris Scheys, Uilekot 3, 3210 Lubbeek
 • Ondernemingsnummer: 862.192.517
 • Bankrekening: BE94 0014 1608 5014
 • Gemandateerde bestuurders:
  • Maria Van Oekelen, voorzitter
  • Bieke Verlinden, penningmeester
  • Joannes Ampe, secretaris

De vereniging stelt zich tot doel:

 • Bestuderen van de lokale en de regionale geschiedenis van Lubbeek en omgeving.
 • Opwekken van waardering voor alle aspecten van de samenlevingsvormen en het patrimonium, vooral voor de historische dimensie ervan, het “erfgoed”.
 • Archiveren en vastleggen van de door de vzw. gedane studies en van de bekomen resultaten.
 • Bekend maken van deze resultaten met alle mogelijke middelen zoals publicaties (ook elektronische), geschriften, tentoonstellingen, conferenties en voordrachten.
 • Deelnemen aan studies met andere verenigingen die hetzelfde doel nastreven of nevenaspecten behandelen of bestuderen en dit lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Bestuur en leden:

 • Jaarlijks Algemene Vergadering in de periode maart – april
 • Maandelijks Raad van Bestuur
 • Volgende gemandateerden zetelen in de Raad van Bestuur:
  • Voorzitter: M. Van Oekelen
  • Secretaris: J. Ampe
  • Penningmeester: B. Verlinden
  • Bestuursleden: K. Scheys, G. Vanzavelberg, E. Gailly, Marleen Andries, Marleen Geerts, Jacques Halflants.
  • Soms werden deskundigen van buiten de vereniging uitgenodigd op de Raad van Bestuur.
 • Dagelijks Bestuur, de gemandateerden maken, vergaderen wanneer de activiteiten van de kring het vereisen.
 • Werkgroepen: vergaderden telkens als de voorbereiding van evenementen dat vereist.
 • Leden: de vereniging bestaat uit werkende leden (stemgerechtenden) en toegetreden (gewone leden)

Op 31 december 2016 telde de Heemkundige Kring ongeveer 111 leden.
Het aantal leden bleef ongeveer hetzelfde als in 2014.